top of page

Vad är Ljungby gillar olika? 


Mål och vision
Vår vision med Ljungby Gillar Olika är att sprida information, inspirera och vara med och skapa ett mer
öppet, tryggt och inkluderande samhällsklimat för alla som bor och verkar i Ljungby kommun!

Målet med Ljungby Gillar Olika är att möjliggöra samarbeten mellan föreningar, organisationer, företag och privatpersoner som tillsammans tar ställning för allas lika värde.


Ljungby Gillar Olika vill låta frågor som rör inkludering få diskuteras och lyftas fram runt om i Ljungby. Detta genom exempelvis tankeväckande föreläsningar, workshops och att förse företag/organisationer/föreningar med diskussionsmaterial!  
 

Föreningen
Sedan maj 2019 är Ljungby Gillar Olika en ideell förening med samma namn. I föreningens styrelse sitter till en början Frida Karlsson, Lina Karlsson och Ola Hansson. Nya medlemmar välkomnas till både föreningen och styrelsen med målet att kunna skapa fler forum där de berörda frågorna kan lyftas tillsammans med invånarna i Ljungby Kommun. Föreningen är politiskt och religiöst obundet. 


 

 

Som engagerad i ”Ljungby gillar olika” uttrycker du ett ställningstagande för människors lika värde oavsett:


 Kön 
Ålder
Etnicitet
Sexualitet
Könsidentitet
Trosuppfattning
Funktionsvariationer

 

Välkommen att vara med i Ljungby Gillar Olika du också!
Mer information om hur du kan delta hittar du här klickar här!

54436023_1324355091055531_19837833145651
bottom of page